• Shri Kantilal L. Haria – Chairman
  • Shri Ramniklal K. Shah – Vice Chairman
  • Shri Rasiklal C. Shah – Member
  • Shri Sonil R. Shah – Member
  • Shri Harshvadan S. Gosrani – Member
  • Shri Hasmukhbhai I. Hindocha – Member
  • Shri Ketanbhai H Shah – Member
  • Shri Dineshbhai Katariya – Member
  • Dr. Kalpnaben Khandheria – Member
  • Shri Bhaveshbhai Amrutlal Haria – Member

Loading